Marianne_v3

Marianne M. Rødland

Marianne har over 15 års arbeidserfaring fra klinikk for psykisk helsevern hvor hun har arbeidet med utredning og behandling av både akutte og langvarige psykiske lidelser i befolkningen. Marianne holder grupper, er en del av tverrfaglig team og bistår med utredning og behandling av mer psykiske lidelser.

«Jeg er opptatt av den mellommenneskelige samhandlingen mellom sykepleier og klient. Jeg ønsker å knytte bånd som gir grunnlag for etablering av den terapeutiske relasjonen. Jeg er opptatt av tillitt, empati og respekt til de jeg møter og jeg ønsker å formidle håp, trygghet og optimisme for fremtiden. Jeg har sett mange mennesker i krise som har klart å skape seg meningsfulle og gode liv».

Marianne er lyttende, og ønsker å hjelpe deg til å få et liv du kan mestre med færre negative tanker og mindre stress, slik at du kan oppleve glede. Hun er praktisk og ønsker å finne løsninger som passer akkurat deg. Hva liker du og hva trenger du for å føle deg trygg i det terapeutiske rommet?

Marianne er en genuin, trygg og omsorgsfull. Hun er gift og mamma til to tenåringer.