Ulrikke_v2

Heidi Ulrikke Moen

Gestaltterapeut MNGF
BSc Psykologi
Klinikkleder for Fjeldstad Psykologsenter

Ulrikke har studiebakgrunn innen psykologi og er utdannet gestaltpsykoterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Ulrikke er oppvokst og bosatt i Oslo hvor hun bor sammen med samboeren, datteren og hunden deres.

«Jeg er opptatt av å møte deg der du er med støtte, omsorg og varme. Når vi er trygge nok sammen har jeg også troen på at utfordring fører til utvikling. Hvor godt vi jobber sammen har mye å si for utbyttet du har av terapien. I terapi hos meg jobber vi med følelsene og tankene dine, samt hvordan de uttrykker seg i kroppen din. Vi jobber med hvordan du påvirkes og påvirker omgivelsene dine. I terapi kan du få bearbeidet tidligere opplevelser og vi kan utforske og gjøre deg oppmerksom på de erfaringene du har gjort, og gjør, slik at du kan ha det best mulig med deg selv. Jeg bruker meg selv aktivt i terapien og tror på at det er mye viktig å hente ut fra relasjonen oss i mellom.

Ulrikke er klinikkleder for Fjeldstad Psykologsenter og har jobbet fulltid som terapeut i flere år. Hun har vært innleid veileder for ansatte i 1. linjen i en tiltaksbedrift for NAV og har
arbeidserfaring som konsulent hvor hun avklarte menneskers arbeidsevne på oppdrag fra NAV. Hun har erfaring fra offentlig psykiatri ved en spesialisert post for unge mennesker med førstegangspsykose og på en bolig for voksne med langvarige psykiske lidelser.

Ulrikke møter et bredt spekter av utfordringer i terapirommet. Hun er sertifisert via VIVAT i førstehjelp ved selvmordsfare og har tatt en rekke andre kurs for å holde seg faglig oppdatert.

 

Tidligere klienter sier:

 

«Ulrikke har hjulpet meg med å forstå hvor uroen og bekymringstankene mine kommer fra, og hva jeg kan gjøre med det. Jeg liker at hun har fokus på at kropp og hjerne henger sammen, og hva jeg selv kan gjøre for å roe meg ned, eller gi slipp på tankekjør. Som terapeut er Ulrikke åpen og inkluderende, og veldig trygg å prate med.»

 

Hilsen fornøyd kunde, 28 år. 

 

«Ulrikke er et varmt og godt menneske. Hun er også en dyktig terapeut med god fagkunnskap. Jeg følte meg trygg hos henne fra første stund og har fått god hjelp til å takle angsten min i ulike situasjoner. Hun har i tillegg gitt meg mye mer forståelse for hva angst er. Da alt virket mørkt ga hun meg håp om at det blir bedre.» 

 

Kvinne, 25 år

 

«For meg har det vært veldig nyttig og utviklende å gå i terapi hos Ulrikke. Det har gjort meg mer bevisst på egen og andres væremåte og fått meg til å se på meg selv med andre øyne. Det har igangsatt mange indre prosesser hos meg som har gjort at jeg tenker og handler annerledes. Dessuten er Ulrikke en fantastisk varm og empatisk dame med mye kunnskap.»

 

Kvinne, 39 år