Carina FPS

Carina Henske

Carina er utdannet gestaltpsykoterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, og har jobbet med kommunikasjon i over 20 år. Carina er gift og er mamma til to tenåringer.

Carina er en dyktig, trygg og engasjert terapeut som møter deg med respekt og verdighet, uten å fordømme. Hun er et varmt menneske du kan stole på, og hennes imøtekommenhet, nærvær og varme bidrar til at det blir trygt å arbeide med utfordringer og vanskelige temaer. Hun gir trygge rammer, samtidig som hun utfordrer deg nok til at du kommer videre.

«Jeg er opptatt av at du blir mer bevisst egne følelser, reaksjoner og handlinger. Slik blir du bedre kjent med deg selv og kan se ulike valgmuligheter. Jeg har en helhetlig tilnærming, og er opptatt av at kropp, tanker og følelser henger sammen. Når du er hos meg kan du utfolde deg kreativt, hvis du ønsker. Å tegne, leke med plastelina og baller kan være en fin måte å komme i kontakt med det som er vanskelig å prate om. Jeg går også gjerne på tur sammen med deg og tilpasser timene til dine behov.»

Carina holder seg faglig oppdatert, og møter deg på en profesjonell, og først og fremst menneskelig, måte.

Carina jobber med barn, ungdom og familier, par og unge voksne. Hun har et glødende engasjement for barn og ungdom, og ønsker å gi dem den støtten og tryggheten de trenger.

 

Tidligere klienter sier:

«Jeg har gått til Carina i underkant av et år og er svært fornøyd med hvordan hun har nærmet seg mine utfordringer og måten vi jobber på. Carina fremstår som interessert, åpen, varm og proff i sitt møte med meg. Det gjør at jeg tørr og kan dele mindre og større utfordringer med henne. Carina tar meg alltid på alvor, hun er god til å lytte og gi råd, men hun er også god til å utfordre meg og mine tanker på en positiv måte. I løpet av tiden jeg har gått til Carina har jeg kommet meg videre med utfordringene jeg har, og lært en hel del om meg selv og egne tanke- og reaksjonsmønstre. Dette er kunnskap og verktøy som jeg er sikker på at vil gjøre livet litt enklere i fremtiden og som jeg alltid kommer til å prøve å bruke, og som jeg ikke ville kommet frem til uten støtte fra Carina. Basert på eget utgangspunkt med utfordringer knyttet til lav selvfølelse og selvtillit, usikkerhet og prestasjonspress i livet generelt, kan jeg på det varmeste anbefale Carina som terapeut.»

 

Kvinne, 29 år 

 

«Carina er en utrolig trygg og god terapeut med ekte engasjement og omtanke. Hun tar godt vare på meg gjennom hele terapiprosessen. Det som kan være vondt og skummelt får en god og trygg omgivelse hos Carina, som gjør at det føles lettere og mindre skummelt å dele det innerste. Hun introduserer på en naturlig måte, ulike metoder og måter å jobbe på, for å oppnå den endringen eller innsikten jeg ønsker å nå. Jeg er så takknemlig for den gode støtten Carina har gitt meg og for alt det vi har fått til sammen gjennom terapien. Jeg vil anbefale henne på det varmeste.» 

 

Kvinne, 28 år 

 

«Jeg synes det er fint at min sønn har kunnet gå til Carina nå gjennom pandemien. Det er veldig godt å vite at han har en erfaren voksen person å kunne dele sine tanker med. Han virker fortsatt glad og optimistisk tross mye hjemmeskole og jeg er overbevist om at Carina har bidratt til det.» 
 
Mor til 18-åring