Våre behandlingsformer

Psykologisk behandling

Våre psykologer benytter ulike behandlingstilnærminger og tilpasser metoden etter din situasjon og dine behov. Terapiformer vi har erfaring med er; emosjonsfokusert terapi, psykodynamisk terapi, kognitiv adferdsterapi, mentaliseringsbasert terapi, positiv psykologi, helsepsykologi, organisasjonspsykologi og nevropsykologi. Våre psykologer har en helhetlig tilnærming og de skreddersyr behandlingen til den enkelte.

Gestaltterapi

Gestaltterapeuter er opptatt av det fellesmenneskelige i det å streve og ha det vondt, samt potensialet vi alle har til å skape et liv som gir mening. En grunnleggende idé i gestaltterapi er at ethvert menneske, innenfor de begrensninger livet gir, er ansvarlig for sine valg og handlinger. Terapiformen er opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell. I terapi jobber vi med hele deg – med tankene dine, følelsene dine og kroppen din. Gestaltterapeuten tror ikke på å presse fram forandringer og møter deg på dine premisser, uten å tolke og dømme. Det legges vekt på at du blir bevisstgjort egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at du tydeligere kan se deg selv og dine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale og eksperimenter. Alle våre gestaltterapeuter er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening, som sikrer etisk og sikker behandling og ivaretakelse av klienten.

Sexologisk rådgivning

Sexologisk rådgiving er for deg som opplever utfordringer knyttet til egen seksualitet eller seksualitet sammen med andre. I sexologisk rådgivning kan du få hjelp og støtte til å bedre forholdet til egen seksualitet og hvordan du er seksuell med andre. En sexologisk rådgiver kan hjelpe med å se sammenhenger og gi råd med tanke på hvordan du best mulig kan ha det godt som en seksuell person. Konsultasjonen foregår i trygge rammer der det er høyt under taket og alt kan prates om. I samtale med våre sexologer finnes ingen tabuer, ingen skam og ingen temaer som er «farlige» å snakke om. Alle er født med en seksualitet, og det er i alles interesse at hver og en får en optimal opplevelse av både sin egen og partnerens seksualitet. Alle våre sexologer er medlem av  ACSCT (int. Association of Contemporary Sexology and CoupleTherapy) som sikrer etisk og sikker behandling og ivaretakelse av klienten.

Psykiatrisk sykepleie

Vår psykiatriske sykepleier er en del av vårt tverrfaglig team og støtter våre behandlere der det er behov for det. I samtale med vår psykiatriske sykepleier kan du få råd og hjelp til kontakt med fastlege og offentlige instanser, du kan stille spørsmål om medisiner og generell psykisk helsehjelp. Vår psykiatriske sykepleier har mange års arbeidserfaring fra akuttpsykiatrisk post og hjelper til med innleggelser og behov for utredning av moderate til alvorlige psykiske lidelser. Vår psykiatriske sykepleier er medlem av Norsk Sykepleierforbund som sikrer etisk og sikker behandling og ivaretakelse av klienten.

Yogaterapi

Yogaterapi er individuelt tilpasset yoga, én til én. Yogaterapi kan være til hjelp for deg som har fysiske og psykiske plager og som trenger veiledning og støtte til pust, bevegelse og skånsom trening. I yoga synkroniseres pust og bevegelse, noe som kan føre til en meditativ tilstand ­­– en opplevelse av ro i kropp og sinn. Yoga som terapi kan virke forbyggende og behandlende. Ved første time utføres det en helhetlig kartlegging av din situasjon, deretter består timene i hovedsak av samtale og øvelser. Vår yogaterapeut er psykoterapeut og har utdanning og erfaring med traumebehandling.

Mindfulness

I møte med vår mindfulness- instruktør blir du veiledet i øvelser tilpasset deg, én til én.Mindfulness handler om å være til stede i øyeblikket med et oppmerksomt nærvær. Ved å utføre mindfulness-øvelser kan du bli trent i å møte det som gjør deg urolig i livet, uten å prøve å endre, fikse, flykte eller dytte det vekk. Det handler om å lære seg å ha en aksepterende innstilling til livet uten å forsøke å kontrollere det ukontrollerbare. Lidelse oppstår ofte fordi vi fikserer på hvordan noe burde være, fremfor å akseptere det som faktisk er. Ved å være mindful kan du forholde deg til lidelse, tanker og følelser uten å overse, undertrykke, bedømme og analysere dets innhold. Ved første time utføres det en helhetlig kartleggingssamtale av din situasjon og timene brukes både til samtale og veiledede øvelser.

Empowerment coaching

Coaching er en én- til- én prosess som handler om å frigjøre og utvikle menneskets potensiale. Prosessen handler om å bringe deg fra nåværende tilstand til et ønsket mål og det livet du egentlig vil leve – enten privat eller i jobb. Det handler om å utvikle dine evner, ferdigheter og ressurser. Empowerment coaching spesielt handler om selvledelse og ledelse, for hvordan kan vi lede andre om vi ikke kan lede oss selv først. I empowerment coaching jobber vi styrkebasert med effektive verktøy og det jobbes intuitivt i møte med deg. Vi fokuserer på å gå til kjernen av problemet og transformere det til noe nytt som kan hjelpe deg fremover mot målet ditt. Vi jobber med å gjøre deg bedre kjent med deg selv, slik at du kan bli klar over hvilke styrker du har i deg.

Funksjonell nevrologisk rehabilitering

Hjernen er trenbar, og vi utnytter dette i funksjonell nevrologi. Hjernen er plastisk, det betyr at den endres og formes hele livet. Nye koblinger, synapser, mellom nerveceller dannes når sanseapparatet vårt (syn, hørsel, leddsans i muskler/hud/ledd og vestibulær apparatet) blir stimulert. Dette leder til at vi kan danne minner og lære oss nye ting, føle velvære og ha god konsentrasjon og bevegelse. Men dette er også grunnen til at f.eks. kronisk smerte kan være vanskeligere å få bukt med.

Vi bruker sanseapparatet til å trene hjernen i funksjonell nevrologi. Behandling kan bestå av sansemotoriske øvelser, styrkeøvelser, øyemotorisk trening, bløtvev- og leddbehandling eller vestibular rehabilitering for å nevne noe.

Første gangen du besøker vår nevrokiropraktor får du en grundig undersøkelse av hele nervesystemet ditt. Hun tester koordinasjonen din, balanse, øye-motorikken, reflekser, muskulatur og sanseintegrering. Så testes øyemotorikken ved hjelp av video-okulografi (VOG) test som tester øyets samspill, fikseringsevnen, raske øyebevegelser, følgebevegelser og ved hjelp av infrarødt videokamera i brillene kan hun se på hvordan øynene dine beveger seg i mørket. Dette hjelper å diagnostisere hvor i hjernen problemet ligger. Spesifikke øyebevegelser samsvarer til spesifikke områder i hjernen.

Deretter tilpasses hvert enkelt treningsopplegg og behandlingstilbud. Vi samarbeider også med annen helsepersonell og kan henvise til spesialisthelsetjeneste og billeddiagnostikk ved behov, samt sykemelde inntil 12 uker.