Barn og unge

Terapi

Fjeldstad Psykologsenter har lang erfaring med terapi og seksuell rådgiving for barn og unge. Vi er opptatt av å skape trygge rammer og støtter barnet/ ungdommen i det som oppleves vanskelig eller utfordrende. I møte med barn og ungdom er vi kreative og bruker lek, tegning og bevegelse for å skape trygghet og rom for å dele. Vår erfaring er at det ikke alltid er det som uttrykkes med ord som er vesentlige for god terapi med barn. Vi tilpasser terapien til den enkelte og har tett kommunikasjon med foreldrene hvis det er nødvendig. Vi tilbyr terapi i våre lokaler og vi kan møtes andre steder barnet er trygt og hvor taushetsplikten blir ivaretatt.

Yoga

Fjeldstad Psykologsenter tilbyr en- til- en yoga og enkle mediasjons- øvelser for barn. Vi vet at yoga kan ha god effekt for urolige kropper eller for å komme i kontakt med følelser og behov.

Samtykke til terapi

Når barn og unge under 16 år skal starte et terapiforløp må den/ de med foreldreansvar samtykke til terapien. For flere er det aktuelt og viktig at foreldrene blir med i første samtale med terapeuten.

Klienter over 12 år har rett til å bli respektert når de ikke ønsker at opplysninger gis foreldre/foresatte. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret skal likevel gis dersom klienten er under 18 år.