Ofte stilte spørsmål

Hvor lenge er det vanlig å gå i terapi?
Hvor mange terapitimer du trenger er individuelt og tilpasses din prosess. De fleste behøver mellom 10- 20 timer. Noen går i terapi over flere år, med lengre opphold mellom hver time. Vi anbefaler en viss hyppighet i starten av terapiprosessen. Timene etter dette avklares sammen med din terapeut.

Hvor ofte bør man gå i terapi?
Vi anbefaler at du går hver uke eller annenhver uke i starten av terapiprosessen. Etterhvert kan det holde med en time hver 3. eller 4. uke.

Kan jeg bytte terapeut om kjemien ikke stemmer?
Ja, det kan du. Vi anbefaler at du snakker med terapeuten din dersom du opplever at kjemien ikke er god eller at du ikke har effekt av behandlingen. Ofte kan dette løse seg sammen med terapeuten din. Det er terapeutens ansvar å være oppmerksom på at du opplever effekt av terapien og at du er trygg sammen med terapeuten.

Hvilken behandling passer for meg?
Hvilken terapiform som passer best for deg og din situasjon avhenger av hva du ønsker hjelp til. Før vi avtaler time snakker vi sammen og finner ut hvilken terapiform/ behandling som passer best for deg.

Trenger jeg henvisning fra fastlege for å få time hos dere?
Ingen av terapeutene/ behandlerne hos oss har refusjonsrett, det betyr at du ikke trenger henvisning og at ventetiden er kort, men du må betale hele løpet selv.

Kan forsikringen min dekke timer hos dere?
Privat helseforsikring eller forsikring via jobben din kan dekke et visst antall timer hos psykolog.

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk eller av andre grunner ikke kan møte til timen?
Avbestilling av timeavtale må skje senest en virkedager før timeavtalen (minus helg og helligdager). Dersom du ikke avbestiller innen fristen belastes timen deg i sin helhet, uavhengig av årsak. Avbestillinger må skje enten via telefon/sms eller e-post.

Hvem kan oppsøke terapi?
Alle kan oppsøke terapi. Du trenger ikke ha en spesiell årsak for å oppsøke terapi. Noen har et klart mål eller ønske om hjelp, for andre er det mer uklart. Du og terapeuten din definerer dere hva dere kan jobbe med sammen.