Fjeldstad Association

Foreningen Fjeldstad Association ble opprettet av Tine H. Fjeldstad i 2020. Formålet med foreningen er å være et fellesskap for helsefaglige- og holistiske behandlere og terapeuter.

Som medlem av foreningen vil du få støtte, veiledning og faglig påfyll av alt du trenger for å drive en bærekraftig og moderne bedrift. 

Mange behandlere og terapeuter jobber selvstendig og forteller at de savner et faglig og personlig fellesskap i jobbhverdagen sin. Vi vet også at omsorgstrette behandlere og kort levetid av bedrifter innen helsefaglige- og holistiske behandlingsformer er en utfordring.

Fjeldstad Association ønsker å tilfredsstille dette behovet og jobber for god helse og arbeidsglede hos deg som kjenner deg igjen i denne beskrivelsen.
I løpet av 2021 vil vi jobbe mot disse målene og håper å ha deg med på laget!