Følelsene er til for å hjelpe oss

Følelsene er til for å hjelpe oss med å bli klar over hva vi trenger. De tar mer eller mindre plass avhengig av om du har behov som blir møtt eller ikke. Når du får dekket et behov blir du ofte ferdig med en følelse som tar mye plass. Ved positive følelser er altså behovet dekket. Ekspertene snakker om primær- og sekundærfølelser. Primærfølelsen er den umiddelbare følelsen som kommer etter noe har skjedd. Den forteller deg hva du trenger. Gjennom livet høster vi ulike erfaringer og vi kan lære oss at vår reaksjon på noe ikke er godtatt av de rundt oss. Da kan vi velge å vise noe annet enn primærfølelsen til omgivelsene våre – nemlig en sekundærfølelse. Sekundærfølelsen er hva vi føler om en følelse. Noen ganger kan følelsene klusse det til for oss og gjøre det vanskelig å bli klar over og få dekket behovene våre. Hvis du har blitt såret og kjenner deg trist, men har lært deg at du ikke blir godtatt av de rundt deg når du er trist, kan du kjenne på sinne over at du ble såret. Du viser da sinne til omgivelsene dine og opplever at de rundt deg trekker seg unna. Hvordan skal du da få dekket behovet om å bli trøstet? ⁣

Det finnes ca. 100 ord for å beskrive det du føler. Hvor mange ord klarer du å komme på? Det kan være nyttig å bli klar over hvilke ord du bruker for å beskrive det du kjenner på. Forsøk å bytte ut «jeg føler at» med «jeg føler meg». Da får du lettere tak på det du faktisk føler. ⁣ ⁣

Mange kjenner nå på skyld/ skam over å få jobbet mindre eller over å måtte holde seg i ro, andre kjenner på frykt, redsel og har behov for kontroll. Alle følelsene blir forsterket. Anerkjenn følelsene du kjenner på og forsøk å aksepter den. Du er ikke skyldig i situasjonen du har blitt satt i. Det du føler handler ikke om at du ikke håndterer situasjonen som forventet, men om at du er et menneske og påvirkes av det som skjer i verden. Det som skjer er utfordrende og det er viktig å gi plass til den naturlige reaksjonen på det du nå opplever. Følelsene gir mening ut fra den situasjonen du står i. Du trenger ikke få dårlig samvittighet for at du ikke klarer å ha en positiv og håpefull innstilling, la oss heller tillate oss selv å være menneskelige.

Siste nytt

Skam

Det er ofte på kvelden, når jeg prøver å sove, at jeg skammer meg. Det kan være noe jeg sa, noe jeg gjorde eller ett

Les mer

Gruppe: Selvfølelse

Vi starter opp en ny gruppe hos Fjeldstad Psykologsenter. I denne gruppen får du utforske og jobbe med din egen selvfølelse. Selvfølelsen vår utvikles og

Les mer